HEILMANNs Forlag udgiver en serie tekniske bøger inden for emnerne: Styringsteknik, Reguleringsteknik, Pumpeteknik, Systemanalyse, Anvendt matematik etc.  
Bøgerne er skrevet som lærebøger og håndbøger.  

I den tekniske serie findes:  

Desuden udgiver Heilmanns Forlag bogen: 

 

Bøgerne kan skaffes gennem enhver boghandler, som kan bestille bøgerne on-line gennem DBK bogdistribution (hvorfra landets boghandlere normalt skaffer bøger).  
 

Om forfatteren Thomas Heilmann.