Dansk Guldalder jazz

Jazzen kom til Danmark i midten af 1920’erne, og i 1930’erne og ind i 1940’erne opstod der en så frugtbar periode for jazzmusikken, at man senere har kaldt perioden for Dansk Guldalder Jazz.
Jazzen var i denne periode ungdommens musik og blev også brugt som populær dansemusik.

Foredraget vil beskrive udviklingen fra år nul (1924) – til 1933, hvor Louis Armstrong havde nogle epokegørende koncerter i København – til PH’s Danmarksfilm i 1935 med jazzmusik i lydsporet – og herefter til den egentlige guldalderperiode fra slutningen af 1930’erne til nogle år ind i 1940erne med de berømte små grupper under ledelse af Svend Asmussen, Børge Roger Henrichsen og Leo Mathisen – som ses på billedet herunder.

Foredraget bliver både for syn og hørelse, idet der fortrinsvis bliver anvendt materiale fra film og TV.