Om Thomas Heilmann

Thomas Heilmann har en uddannelse som civilingeniør og over 40 års undervisnings- erfaring på Ingeniørhøjskolen København (tidligere Københavns Teknikum) ved den Maskintekniske Afdeling og specielt på denne afdelings kemisk-procestekniske studielinie.

I årene 1974-76 havde jeg delvis orlov og indtrådte i den gruppe hos Novo’s Tekniske Afdeling der projekterede og siden idræftsatte den ny insulinfabrik i Kalundborg. Der var på grundlag af mine erfaringer herfra, at jeg begyndte at skrive mine tekniske lærebøger.

I årene 1985-86 var jeg deltids ansat som lektor på DIA-K for at tilrettelægge et kursus i styring og regulering af kemiske processer og opbygge et øvelseslaboratorium.

Jeg har i mange år afholdt efteruddannelseskurser vedrørende styring og regulering indenfor procesindustrien for: DIEU (Danske Ingeniørers Efteruddannelse), Ingeniørforenin-gen i Danmark (IDA) / IDA-Proces og firmaer som Novo-Nordisk, Novozymes, Haldor Topsøe, Danisco, Rockwool, Niro, DSS, Danfoss, F.L. Smidth & Co, Landis, Fagerberg, Picca, DONG Energy m.fl.

Jeg har også afholdt kurser i pumpedrift og energiforbrug for DF (Dansk Fjernvarme), DEF (Danske Elværkers Forening), for energirådgivere og rådgivende ingeniører og for IDA-Proces, for pumpefirmaer som Smedegaard Pumper og sågar kurser for Grundfos.

Vedrørende min interesse for jazz:
Se menupunktet Jazzforedrag.