Systemanalyse og simulering, 3. udgave. 

3. udgave 2011, ISBN 978-87-90603-17-5. 176 sider. Pris 160 kr.

1. udgave 2000, 2. udgave 2003 

 

Bogen giver ved hjælp af instruktive eksempler en indføring i dynamisk systemanalyse og simulering af systemer.

Den matematiske modellering gennemgås for mekaniske, elektriske, fluide og termiske systemer. Samtidig vises hvordan systemerne kan simuleres og beregnes med computerprogrammet MatLab-Simulink.

Bogen indeholder også kapitler om Laplace- transformation, overføringsfunktioner, blokdiagrammer, systemtyper, tilstandsmodeller og frekvensanalyse og beregning på reguleringssystemer.

 


Systemanalyse og simulering omhandler:
 
 • Opbygning af simuleringsdiagrammer. 
 • Modellering af mekaniske, elektriske, fluide og termiske systemer med mange illustrative eksempler:
 • Bil. Affjedring af trailer. Bevægelse med Coulomb-friktion.
 • Uro i et ur. Motor. Gear. 
 • Elektrisk RC-kreds. Elektrisk svingningskreds.
 • Væskebeholder. Laminart og turbulent flow. Forbundne væskebeholdere. Modellering og simulering af et lukket rørsystem med pumpe og reguleringsventil.
 • Pneumatisk bælg. Trykluftbeholder.
 • Termoføler. Gryde på komfur. Elektrisk vandvarmer. Industrivandvarmer med damp. Inddamper.
 • Ludfortyndingsanlæg. Ankerstyret DC-motor. Hydraulisk cylinder og retningsventil.
 • Anvendelse af computersimulering vises på disse eksempler. 
 • Laplace-transformation, herunder anvendelse af MatLab til tilbagetransformation. 
 • Overføringsfunktioner. Linearisering af systemer.
 • Blokdiagrammer, regneregler og reduktioner.
 • Systemtyper: Forstærkning, 1. og 2. ordens systemer, dødtid, integrerende system.
 • Respons ved hjælp af MatLab og Simulink.
 • Beskrivelse af systemer ved hjælp af tilstandsmodeller. Anvendelse af MatLab til beregninger på tilstandsmodeller.
 • Frekvensanalyse af systemer. Anvendelse af MatLab til generering af Bodeplot mm.
 • Reguleringssystemer: PID-regulatoren, Bodeplot, stabilitet, optimering, afvigelser og fejl, parametervariationer og sensitivitet, eksempler på beregning på reguleringssystemer.
 • Overalt, hvor det er relevant, anskuelliggøres brugen af programmet MatLab-Simulink. 

 

Systemanalyse og simulering, 3. udgave: ISBN 978-87-90603-17-5. 176 sider. Pris 160 kr.