Pumpedrift og energi 

5. udgave 2009. ISBN 978-87-90603-16-8.  120 sider. Pris 150 kr.

Bogens formål er at give en indføring i de generelle principper for projektering af pumpesystemer og at give forståelse for de meget store energibesparelser, der kan opnås ved at dimensionere rør- og pumper med omtanke og eventuelt dele op i flere parallelkoblede pumper.  

I mange pumpesystemer kan der med fordel benyttes regulering, især trinløs regulering af pumpens omdrejningstal. 

 

Bogen indeholder en mængde illustrative og gennemregnede eksempler. Alt er forklaret på en letfattelig måde uden brug af matematik og indviklet reguleringsteori.

Bogen koncentrerer sig om at beskrive og anskueliggøre anvendelsen af regulering af pumper i forskellige anlægsformer: til trykregulering, differenstrykregulering, niveauregulering og temperaturregulering.

I et kapitel fokuseres på det anlæg pumpen skal arbejde i. Der gives en indføring i tryktabsbestemmelse og fastlæggelse af en pumpes driftspunkt, både ved beregning og ved måling på et aktuelt anlæg. Kapitlet rummer seks eksempler fra industrien og et centralvarmeanlæg. Her belyses hvilken stor betydning det har for pumpens energiforbrug at projektere anlægget med fornuftige rørdimensioner og fornuftigt valgte enkeltkomponenter.

I kapitel 9 beskrives væsentlige forhold for pumper i central­varme- og fjernvarmeanlæg. Der er tilføjet et afsnit, som forklarer pumpereguleringerne i et typisk varmeværk.

 

I kapitel 10 beskrives væsentlige forhold for pumper i vand­forsynings­anlæg, herunder trykforøgeranlæg.

Bogen er skrevet i samarbejde med medarbejdere fra vandværker, fjernvarmedistribution og pumpefirmaerne  Grundfos A/S og Smedegaard Pumper A/S.

 

Af bogens indhold kan nævnes:  

  • Centrifugalpumpen, dens karakteristikker og sammenhængen mellem flow, tryk, omdrejningstal og effekt. NPSH. 
  • Tryktabsberegning af anlæg. Reduktion af anlægsmodstand. Mange illustrative eksempler på bestemmelse af driftpunkter. 
  • Regulering af enkelte pumper og parallelkoblede pumper. 
  • Trykregulering i åbne systemer og differenstrykregulering i lukkede systemer. 
  • Niveau-, flow- og temperaturreguleringer i industri- og VVS-anlæg. 
  • Eksempler på regulering af centralvarmeanlæg, fjernvarmeanlæg og vandforsyningsanlæg. 
  • Eksempler på selvregulerende pumper og energisparende pumper. 
  • Fornuftigt valg af pumper og regulering efter behovs- og driftstidsanalyse. 

 

Pumpedrift og energi, 5. udgave: ISBN 978-87-90603-16-8.  120 sider. Pris 150 kr.