Praktisk regulering og instrumentering, 6. udgave  

6. udgave 2009. ISBN 978-87-90603-14-4. 336 sider.  Pris 225 kr. 


  
Lærebog og håndbog om praktisk reguleringsteknik, udstyr og instrumenteringsteknik til anvendelse i industrielle processer og anlæg. 

Bogens formål er at give en indføring i praktisk regulerings- teknik og en gennemgang af det udstyr og de komponenter, som anvendes i forbindelse med instrumentering af reguleringssløjfer til procesregulering, VVS og servoteknik. Reguleringsteorien bliver behandlet i det omfang der er nødvendigt for at forstå de fænomener og sammenhænge som gælder for regulerings­systemer. Brugen af matematik er skåret ned til et minimum. 

 

Praktisk regulering og instrumentering indeholder bl.a.: 

 • PID-regulering. Praktisk indstilling af PID-regulatorer. Auto-tuning. 
 • Kommercielle regulatortyper. SCADA-, SRO-systemer.
 • On-off reguleringer. Fuzzy regulering.
 • Digital regulering. Sampling.
 • Analog og digital signaltransmission. Profibus og Fieldbus.
 • Måleudstyr til procesregulering: temperatur, tryk, niveau, flow, masseflow, densitet, pH, ledningsevne, viskositet, vand-, ilt- og gasanalyse mm. 
 • Reguleringsventiler, typer, karakteristikker, dimensionering. 
 • Frekvensomformere og elektriske motorer. 
 • Pumper, karakteristikker, regulering på pumper, energibesparelser.
 • Hydraulisk udstyr til styring og regulering.
 • Instrumenteringsteknik. PI-diagrammer. 
 • Flow-, tryk-, differenstryk-, niveau-, temperaturreguleringer. 
 • Feedforward-, kaskade-, splitrange- og forholdsregulering. 
 • Mange illustrative, praktiske eksempler. 

Bogen indledes med et kapitel om de reguleringstekniske begreber og terminologi. Kapitel 2 gennemgår med eksempler de vigtigste systemtyper, som indgår i de praktiske anvendelser af reguleringsteknik. Herved får læseren et kendskab til begreber som forstærkning, tidskonstant, dæmpning, dødtid og integrerende virkning.   

I kapitel 3  beskrives P-, I-, D regulerings-principperne.  
I kapitel 4 gennemgås en række forskellige typer af on-off regulering. Det er et stofområde, som ofte ikke får den omtale og opmærksomhed, som det fortjener. Mange reguleringsopgaver kan nemlig løses billigt og effektivt ved hjælp af on-off regulering.  

Kapitel 5 giver en introduktion til Fuzzy regulering. Ved nogle simple eksempler får læseren et indblik i grundprincipperne for denne spændende reguleringsform.

Kapitel 6 omhandler reguleringssløjfens egenskaber, og er ved siden af kapitel 2 bogens mere teoretiske del.

Kapitel 7 omhandler de analoge signalstandarder, transmittere, herunder HART-standarden og regulatorer, der benyttes i procesregulering. 

Kapitel 8 omtaler standarder for digital signaltransmission i industrien, Profibus og Fieldbus. Endvidere en introduktion til vigtige begreber som sampling, A/D konvertering mm. 

Kapitel 9 beskriver digitale PID-regulatorer, ud fra hvad der kan være interessant for en bruger at vide om regulatorernes indretning og faciliteter, som f.eks. anti-reset windup, sætpunktsrampe, gain-scheduling, mm.

Kapitel 10 handler om de softwarebaserede styrings- og reguleringssystemer som går under betegnelserne SRO, CTS eller SCADA. 

Kapitel 11 gennemgår de metoder, som en reguleringstekniker kan tage i anvendelse i praksis, når regula-toren i en færdig reguleringssløjfe skal indstilles. Der er også en omtale af auto-tune faciliteten.

Kapitel 12 indeholder en væsentlig udvidet gennem-gang af det måleudstyr, som anvendes i procesregulering til måling af temperatur, tryk, niveau, flow, masseflow, densitet og forskellige former for analyse som f.eks. pH, ledningsevne, viskositet, røggas, iltindhold, fugtighed, NIR mm.. 

Kapitel 13 og 14 behandler de komponenter, som oftest anvendes i reguleringssløjfen til styring af processerne. Kapitel 13 er en grundig gennemgang af reguleringsventiler for at give indsigt i valg af ventiltype og hjælpeudstyr. Ventildimensionering og valg af en gunstig ventilkarakteristik bliver omhyggeligt gennemgået og illustreret med tre gennemregnede eksempler. 
I mange processer og anlæg er det muligt at styre på omdrejningstallet af pumper og ventilatorer, hvilket giver store driftsbesparelser. Derfor omhandler kapitel 14 frekvensomformere, elektromotorer, centrifugalpumper og fortrængningspumper. Kapitlet slutter med et afsnit om de hydrauliske komponenter, som er væsentlige i forbindelse med regulerings- og servosystemer.

Kapitel 15 og 16 omhandler instrumentering af procesreguleringer. I kapitel 15 gennemgås diagramsymboler og de overvejelser reguleringsteknikeren må gøre sig, f.eks. af sikkerhedsmæssig art. Dertil kommer en gennemgang af typiske reguleringssløjfer: flow, tryk, differenstryk, niveau og temperatur med mange praktiske eksempler på sløjfernes anvendelse, opbygning og virkemåde. Væsentligt i denne forbindelse er de eksempler, der belyser de store energibesparelser, der ligger i at bruge omdrejningstalstyrede pumper.

Kapitel 16 behandler de mere komplekse sløjfer med afsnit om splitrange-, kaskade-, feedforward- og forholds-regulering. Kapitlet afsluttes med fem større eksempler på regulering og instrumentering.

Bogen afsluttes med 4 appendikser, bl.a. om eksplosionsfarlige omgivelser og klassificering af Ex-udstyr, ATEX-direktiverne og om tæthedsklasser for elektrisk materiel herunder udstyr til styring og regulering.
 

Praktisk regulering og instrumentering, 6. udgave: ISBN 978-87-90603-14-4. 336 sider. Pris 225 kr.