Logisk styring med PLC, relæteknik og digital elektronik, 

5. udgave.

5. udgave 2008. ISBN 978-87-90603-13-3, 136 sider. Pris 125 kr. 

 

Bogen præsenterer effektive og professionelle metoder til PLC-programmering af sekvensstyringer. En mængde praktiske eksempler med industrielle styringer anskueliggør metoderne. 

Bogen viser hvordan on-off styringer kan udføres både som PLC-programmer, med relæteknik og med digitale elektroniske kredse, og den giver forståelse og kendskab til det styrings­tekniske isenkram. 

  Logisk styring med PLC  indeholder bl.a.: 

 • Fire effektive og systematiske metoder til løsning af sekvensstyringer: 
  Sekvensdiagram-,  Set-Reset metoden. Sandhedstabelmetoden og Fasediagrammetoden. 
  Gennemgået og forklaret ved en mængde illustrative eksempler. 
 • PLC'ens opbygning og virkemåde. Timere og tællere. 
 • PLC-programmering ved hjælp af ladderdiagrammer, og logikdiagrammer og Grafcet.
 • Analog talbehandling i PLC.
 • SFC (Sequential Function Chart) eller Grafcet programmering.
 • Relæteknik og nøgleskemaer. 
 • Digital elektronik: Logiske kredse, flip-flops, RAM og PROM mm. 

Logisk styring med PLC, 5. udgave:  ISBN 978-87-90603-13-3. 136 sider. Pris 125 kr.