Forfatteren Thomas Heilmann har over 40års undervisningserfaring på Ingeniørhøjskolen København (tidligere Københavns Teknikum) ved den Maskintekniske Afdeling og specielt på denne afdelings kemisk-procestekniske studielinie.

Thomas Heilmann har i mange år afholdt efteruddannelseskurser vedrørende styring og regulering indenfor procesindustrien for DIEU (Danske Ingeniørers Efteruddannelse), Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) / IDA-Proces og firmaer som NOVO-Nordisk, Haldor Topsøe, Danisco, Rockwool, Niro, Danfoss, Grundfos, F. L. Smidth & Co og DONG Energy..

Også kurser i pumpedrift og energiforbrug for DF (Dansk Fjernvarme), DEF (Danske Elværkers Forening), for energirådgivere og rådgivende ingeniører og for IDA-Proces..